لینک های دسترسی

Breaking News

انتقاد خبرنگاران بدون سرحد از اسمعيل خان - 2003-03-27


يک سازمان مدافع حقوق ژورناليستان که مقر آن در پاريس است مقامات حکومتی را در ولايت هرات بخاطر لت و کوب و اخراج يک ژورناليست افغان که برای راديوی افغانستان آزاد کار می کند، محکوم کرده است. اين سازمان همچنان از اسمعيل خان، والی هرات تقاضا کرده تا به احمد شاه بهزاد، اجازه بدهد به هرات بازگردد. سازمان ژورناليستان بدون سرحد می گويد احمد شاه بهزاد بتاريخ ۱۹ مارچ وقتی توسط قوای امنيتی لت و کوب و توقيف شد که از مراسم افتتاح دفتر کميسيون مستقل حقوق بشر در هرات گزارش تهيه می کرد. این سازمان مدافع حقوق ژورناليستان می گويد اسمعيل خان سؤالاتی را که احمد شاه بهزاد از مقامات می کرد نپسنديد. پس او ژورناليست را مورد اهانت قرار داد و امر کرد از عمارت خارج شود. سازمان می گويد که احمد شاه بهزاد متعاقباً لت و کوب شده و برای شش ساعت تحت تحقيق قرار گرفته و عاقبت آزاد شد. بعداً بتاريخ ۲۴ مارچ والی هرات احمد شاه بهزاد را از هرات اخراج کرد. اکثر ژورناليستان در هرات بمقابل اين امر احتجاج نموده و اعتصاب کردند. آنها همچنان آزادی بيشتر مطبوعات را در هرات تقاضا نمودند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد طی نامه ای عنوانی اسمعيل خان می گويد جای تاسف است که هرات اکنون عين قيود بر آزادی بيان وضع کرده که رژيم برانداخته شدهء طالبان وضع نموده بود. حکمروايان طالب در سال ۲۰۰۱ توسط ائتلاف تحت رهبری ايالات متحده برانداخته شدند. اسمعيل خان يکی از جنگ سالارانی بود که توسط ائتلاف بقدرت رسيد. گروه های مدافع حقوق بشر او را بقتل، لت و کوب و شکنجهء مخالفينش متهم می کند. PM

XS
SM
MD
LG