لینک های دسترسی

Breaking News

کشف البسه و ماين های ضد گاز در ناصریهء عراق - 2003-03-31


مامورين نظامی ايالات متحده می گويند افراد پياده قوای بحری ايالات متحده عماراتی را در شهر ناصريه در جنوب بغداد يافته اند که پر از مهمات ، البسه اسلحه کيمياوی ، ماسکهای گاز و تجهيزات رفع آلودگی است . قوای خاص افراد پياده گفتند صد ها دست لباس خاص را برای حفاظت عليه اسلحهء کيمياوی يافته اند . آنها همچنان سی ماسک گاز و يک ذخيره بزرگ تجهيزات دفع آلودگی را بدست آورده اند. عمارت ديگری که در ناصريه تصرف شد يک گدام مهمات بود که دران بيش از هشتصد راکت انداز ، ده ها هزارمرمی اسلحهء خود کار و ماشيندار ، ماين ها و صد ها هاوان و مرمی توپ ذخيره شده بود.

XS
SM
MD
LG