لینک های دسترسی

Breaking News

ديدارکميتهء بين المللی صليب احمر از اسيران جنگی - 2003-04-01


کميتهء بين المللی صليب احمر می گويد ديدار با اسيران جنگی عراق را که در قيد قوای ائتلاف می باشند آغاز کرده است. يک مامورعالی رتبهء صليب احمر بين المللی گفت يک هيئت پانزده نفری، دسترسی کامل به اسيران عراقی بدست آورده است. وی گفت مقامات عراقی تا هنوز نگفته اند که به چه تعداد اسيران قوای ائتلاف را در قيد دارند. ولی وی ابراز خوشبينی کرد که صليب احمر بزودی اجازه خواهد يافت از اسيران جنگی ايالات متحده و برتانيه در نزد عراقی های ديدن کند. در عين زمان عساکر برتانوی در جنوب عراق يک پايپ لين را از کويت بطرف عراق به سرعت اعمار کرده اند که آب آشاميدنی را ازبندر ام القصر به هزاران عراقی انتقال دهد. ملل متحد می گويد کارمندان امدادی به مصؤنيت بيشتر برای انتقال مواد امدادی بداخل عراق ضرورت دارند.

XS
SM
MD
LG