لینک های دسترسی

Breaking News

مامورين جاپانی: شليک راکت برد کوتاهء کوريای شمالی را تائيد نميکنند - 2003-04-01


مامورين جاپان می گويند گزارشهای دربارهء اينکه آيا کوريای شمالی يک راکت ديگر دارای بُرد کوتاه را آزمايش کرده است يا نه تائيد نکرده اند . يک نطاق حکومت جاپان به خبر نگاران گفت علائمی وجود داشت که يک راکت پرتاب شده ولی تصديق نشده است. مامورين وزارت دفاع جاپان قبلاً گفته بودند که يک راکت امروز سه شنبه از ساحل شمال غربی شبه جزيرهء کوريا شليک شده است. ولی وزارت دفاع کوريای جنوبی بعداً اين گزارشهای جاپان را مورد سوال قرار داده گفت شواهدی بدست نياورده که کوريای شمالی راکتی را پرتاب کرده باشد. کوريای شمالی دو راکت ضد کشتی دارای بُرد کوتاه را در اواخر ماه فبروری و اوائل مارچ آزمايش کرد. مامورين جاپانی همچنان ابراز نگرانی کرده اند که کوريای شمالی شايد راکت ديگر ی بعد از آن آزمايش کند که توکيو اولين قمرمصنوعی جاسوسی را ازجملهء دو قمر هفتهء گذشته بمدار قرار داد.

XS
SM
MD
LG