لینک های دسترسی

Breaking News

مذاکره با طياره ربا در هاوانا - 2003-04-01


مقامات کيوبا با مردی که ادعا می کند با دو بم دستی مسلح بوده و سعی کرد يک طيارهء خط هوائی کيوبا را به ايالات متحده به ربايد درحال گفت و شنود هستند. مامورين می گويند طيارهء ساخت اتحاد شوروی سابقه را با چهل و شش مسافر و عمله بخاطر کمبود مودا سوخت مجبور ساخت که بعد ازظهر ديروز در هاوانا بزمين نشيند. اين طياره هنوز هم در ميدان هوائی بين المللی هاواناست و شاهدان عينی می گويند اين ميدان مسدود شده است. پرواز اين طياره از جزيرهء يوت در ساحل جنوبی کيوبا آغاز شد و قرار بود از طريق هاوانا به سفر ادامه دهد که اين حادثه رخ داد.

XS
SM
MD
LG