لینک های دسترسی

Breaking News

جاپان آزمايش راکت کوريای شمالی را رد کرد - 2003-04-01


مامورين دفاعی جاپان گزارش قبلی را که می گفت کوريای شمالی يک راکت ديگر دارای بُرد کوتاه را آزمايش کرده است ردکرده اند . ترديد اين گزارش بعداز آن بعمل آمد که کوريای جنوبی گفت شواهدی در دست نيست که چنين آزمايشی بعمل آمده باشد. جاپان اکنون ميگويد آزمايش چنين راکتی را تائيد کرده نمی تواند مامورين وزارت دفاع جاپان قبلاً گفته بودند که يک راکت امروز سه شنبه از ساحل شمال غربی شبه جزيرهء کوريا شليک شده است. ولی وزارت دفاع کوريای جنوبی بعداً اين گزارشهای جاپان را مورد سوال قرار داده گفت شواهدی بدست نياورده که کوريای شمالی راکتی را پرتاب کرده باشد. کوريای شمالی دو راکت ضد کشتی دارای بُرد کوتاه را در اواخر ماه فبروری و اوائل مارچ آزمايش کرد. مامورين جاپانی همچنان ابراز نگرانی کرده اند که کوريای شمالی شايد راکت ديگر ی بعد از آن آزمايش کند که توکيو اولين قمرمصنوعی جاسوسی را ازجملهء دو قمر هفتهء گذشته بمدار قرار داد.

XS
SM
MD
LG