لینک های دسترسی

Breaking News

تقليل در اشتراک بحری آستراليا در جنگ عراق - 2003-04-01


۰آستراليا می گويد اشتراک قوای بحری آنکشور را در جنگ تحت قيادت ايالات متحده در عراق تقليل خواهد داد. رابرت هيل وزير دفاع آستراليا می گويد کانبيرا دو کشتی جنگی خود را که در حال حاضر در خليج فارس است تا ختم ماه جاری بيرون خواهد کشيد و تنها يک کشتی را بجای آن خواهد فرستاد. وزير دفاع آستراليا می گويد کار کافی نيست که حفظ دوکشتی جنگی را دران منطقه توجيه کند. در عين زمان يک جنرال عالی رتبهء نظامی آستراليا می گويد جنگ تحت رهبری ايالات متحده درعراق بخوبی پيش می رود . جنرال پيتر کاسگروف در کانبيرا به خبر نگاران گفت اين جنگ مؤفقيت چشم گيری داشته است.

XS
SM
MD
LG