لینک های دسترسی

Breaking News

تربيهء نظامی تبعيديان عراقی در مجارستان - 2003-04-01


۰اردوی ايالات متحده پروگرام تربيهء نا راضيان عراقی را درنقشهای غير محاربوی در جنگ عراق ،که در مجارستان پيش می برد متوقف ساخته است. يک نطاق نظامی ايالات متحده می گويد تربيهء اين افراد در پايگاه نظامی سزار در جنوب مجارستان به اين دليل ملتوی گرديده که اردوی ايالات متحده درحال حاضر بر تعبيهء داوطلبان تربيه ديده در منطقهء خليج عطف توجه دارد. وی گفت يک گروه هم اکنون در انتقال کمک های بشری از طريق بندر ام القصر در جنوب عراق کمک می کنند. مامورين نظامی ايالات متحده نگفته اند که به چه تعداد داوطلب درين پايگاه نظامی مجارستان تربيه شده اند ولی وسايل نشرات محلی می گويد حد اقل هشتاد نفر کورسهای تربيوی شانرا تکميل کرده اند. حکومت مجارستان اجازه داده که تا سه هزار نفر از تبعيديان عراقی در پايگاه نظامي سزار تربيه شوند.

XS
SM
MD
LG