لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی رهبران سياسی نتيجريا از ناحيهء خشونت - 2003-04-01


۰رهبران سياسی در نايجريا ابراز نگرانی کرده اند که دوام خشونتهای اخير درانکشور شايد انتخابات سراسری آينده را از مسير آن منحرف سازد. يک گروهء سياستمداران از شمال نايجريا که بانفوذ تر است و ماوای مخالفين حکومت است ، ديروز دوشنبه مکتوبی به اولوسيگن اوباسانجو رئيس جمهور نايجريا نوشته اند . آنها گفته اند ازخشونتهای اخير مثل خشونت منطقهء آشوب زدهء دلتای نايجريا نگرانی دارند که کشور را قبل از داير شدن انتخابات عمومی بتاريخ دوازدهم اپريل و انتخابات رياست جمهوری نزدهم اپريل بی ثبات خواهد ساخت. بيم آن می رود که ده ها نفر در جنگهای روز شنبه بين حاميان احزاب رقيب در شهر باکانا کشته شده باشند. نايجريا که ششمين کشور توليد کنندهء نفت در جهان است همچنان دستخوش بر خورد های نژادی در ماه مارچ بود.

XS
SM
MD
LG