لینک های دسترسی

توقيف يک پاکستانی در ايالت کالرادو باتهام دهشت افگنی - 2003-04-02


يک محکمه در ايالت کالرادو حکم کرده که يک مرد پاکستانی نمی تواند در قيد ضمانت نقدی آزاد شود. محکمه می گويد او يک دهشت افگن است که در يک کمپ دهشت افگنی تربيه شده و منتظر هدايت بود تا در ايالات متحده حمله ای را براه اندازد. ديويد گووت معاون مدعی العموم فدرالی بروز دوشنبه گفت هارون رشيد خطری را باين کشور متوجه می سازد. هارون رشيد همراه با پنج تن ديگر بخاطر پناه دادن به مهاجرين غير قانونی رسماً متهم شده بود. يک مامور اف بی آی همچنان گواهی داد که هارون رشيد بعد از حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ در يک کمپ دهشت افگنی در پاکستان تربيه شده بود. اين مامور گفت هارون رشيد برای طالبان و شبکهء دهشت افگنی القاعده در افغانستان جنگيده بود و منتظر هدايت بود که در ايالات متحده باعمال خشونتبار مبادرت ورزد. وکيل مدافع اين اتهامات را تکذيب نموده می گويد اين مرد ۳۲ ساله بخاطر اينکه پاکستانی است هدف قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG