لینک های دسترسی

Breaking News

ناتو اشتراک در امنيت کابل را تحت غور قرار ميدهد - 2003-04-02


۰اتحاديهء ناتو موافقه نموده که طرق جديد تقويهء نقش خود را در قوای امدادی امنيت در افغانستان مورد مطالعه قرار دهد. سفرای ناتو امروز در بروکسل تشکيل جلسه دادند تا طرق افزايش نقش ناتو را در قوای چندين مليتی که در کابل و اطراف آن گزمه می کنند مورد بحث قرار دهند. اين قوا در حال حاضر تحت قوماندهء مشترک آلمان و هالند قرار دارد ولی مدت خدمت آن قرار است در ماهء آگست خاتمه بيابد. چهار هزار و ۸۰۰ عسکر از بيش از ۳۰ کشور در حال حاضر در کابل و اطراف آن گزمه می کنند. آنها بعد ازان اين وظيفه را بعهده گرفتند که قوای تحت رهبری ائتلاف به تعقيب حملات دهشت افگنی ۱۱ سپتمبر بر ايالات متحده، طالبان را از کابل راندند.

XS
SM
MD
LG