لینک های دسترسی

Breaking News

يک عسکر امريکائی در عراق نجات داده شد - 2003-04-02


قوای خاص ايالات متحده يک عسکر زن اسير جنگی امريکائی را ازتوقيف عراق نجات داده اند. جسيکا لينچ که بحيث مفقود الاثر در عمليات اعلام شده بود در ناصريه نجات داده شد. يک نطاق قوماندانی مرکزی قوای ايالات متحده می گويد قوای خاص هچنان يازده جسد را در جريان اين عمليات که شامل تهاجم کوماندو ها بر يک شفاخانهء عراق بود، پيدا کرده اند. وی گفت معلوم نشده که اين اجساد امريکائی ها هستند و يا کسان ديگری . يک هيئت طبی اين اجساد را تحت معاينه قرار خواهد داد.

XS
SM
MD
LG