لینک های دسترسی

Breaking News

فرستادهء کوريای جنوبی به چين وارد شد - 2003-04-02


يک فرستادهء عالی رتبهء کوريای جنوبی وارد چين شده است تا روی يافتن يک راهء حل دپلوماتيک به بحران ناشی از پروگرام ذروی کوريای شمالی مذاکره نمايد. نُه جانگ يل امروز از ماسکو وارد پيکنگ شد و در ماسکو با مامورين روسيه بحيث جزئی از ماموريتش برای تقويهء پشتيبانی از راه حل دپلوماتيک به بحران کوريای شمالی مذاکره نمود. چين از واشنگتن خواسته بود که مذاکرات مستقيم را با کوريای شمالی روی مسئلهء ذروی داير کند ولی اکنون می گويد از ساير تدابيری که منجر به ايجاد شبهء جزيرهء کوريای فاقد اسلحهء ذروی گردد پشتيبانی ميکند.

XS
SM
MD
LG