لینک های دسترسی

Breaking News

اجمال تازه ترين اخبار عراق - 2003-04-08


در حاليکه رهبران نظامی کوشش می کنند دريابند که آيا حملهء هوائی روز دوشنبه صدام حسين، رهبر عراق را کشته يانه قوای ايالات متحده به پيشروی بيشتر بسوی مرکز شهر بغداد ادامه ميدهد. مامورين ميگويند دران حمله از بم های هدايت شدهء دقيق بر يک جلسهء مظنون کدر رهبری عراق در منطقهء منصور بغداد، استفاده شده بود. قوماندانی مرکزی ايالات متحده می گويد قوای پيادهء بحريهء ايالات متحده پايگاهء نظامی الرشيد را در جنوب شرق پايتخت تسخير کرده است. در عين زمان از روز دوشنبه باينطرف طی حادثات مربوط به جنگ پنج ژورناليست کشته شده و چندين تن از منسوبين سازمان های خبری مجروح گرديده اند. در آيرلند شمالی، جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده و تونی بلير، صدراعظم برتانيه مذاکراتی را براه انداخته اند که بر جنگ عراق متمرکز بود. آنها گفتند ملل متحد در بازسازی عراق نقش حياتی را بازی خواهد کرد، ولی مردم عراق دران کشور حکمروائی خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG