لینک های دسترسی

Breaking News

روز ملی اسيران جنگی - 2003-04-09


۰رئيس جمهور بُش امروز چهار شنبه نهم اپريل را روزملی احترام به زندانيان سابقهء جنگ تعيين کرده است . رئيس جمهور در بيانيه ای که ديروز انتشار يافت گفت اسيران سابقهء جنگی قهرمانان ملی هستند که خدمات آنها به ايالات متحده هيچگاهی فراموش نخواهد شد. رئيس جمهور گفت اسيران سابقهء جنگ برای حفاظت اين کشور ، آزادی مليونها نفر از تهديد، ستم و دهشت و پيشرفت داعيهء آزادی کمک کرده اند. رئيس جمهور بُش متذکر گرديد که امسال سی امين سالگرد عمليات بازگشت سربازان ازجنگ است که دران پنجصد ونود و يک اسير جنگی امريکا از ويتنام به کشور مراجعت کردند. رئيس جمهور تعهد کرد که برای مراجعت مصؤن امريکائی ها که در جنگ عراق اسير شده اند سعی بليغ خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG