لینک های دسترسی

Breaking News

قتل چهار فلسطينط در  باريکهء غزه  در جريان تهاجم اسرائيل - 2003-04-09


مامورين امنيتی اسرائيل می گويند در جريان يک تهاجم اسرائيل بر باريکهء غزه چهار فلسطينی بضرب گلوله کشته شدند. شاهدان عينی فلسطينی می گويند بيش از دوازده تانک و وسيلهء نظامی امروز چهار شنبه به شهر بيت هانون درباريکهء غزه داخل شد. اين چهار نفر در جریان جنگ کشته شدند. قبل بر آن در ساحل غربی يک گروه دست راستی افراطی يهود مسؤليت انفجاری را در يک ليسهء فلسطينی در ساحل غربی ادعا کرده است که دران بيست و نه متعلم زخمی شدند. اين گروه که خود را انتقام کودکان می خواند در بيانيه ای که امروز چهار شنبه به خبر نگاران فرستاده گفته است به انتقام آنچه که قتل اطفال يهود توسط فلسطينی ها خوانده، بمی را درين مکتب ليسه در قريهء جبا در نزديکی جنين تعبيه کرده بود.

XS
SM
MD
LG