لینک های دسترسی

اعتراض ژورناليستان پاکستانی بر مرگ سه ژورناليست در عراق - 2003-04-09


ژورناليستهای پاکستان برای اعتراض عليهء کشته شدن سه ژورناليست در يک حملهء تحت رهبری ايالات متحده در بغداد در اسلام آباد مظاهره کردند. اين گروه مرکب ازپنجاه ژورناليست در مقابل دفتر ملل متحد در اسلام آباد شعار داده و لوحه های را حرکت می دادند. اعتراض کنندگان ياد داشتی به دفاتر ملل متحد تسليم دادند و آنچه را هدف گرفتن ژورناليستان توسط قوای ائتلاف بر ميدان جنگ خواندند محکوم کردند. اين يادداشت تحقيقات ملل متحد را بر مرگ اين ژورناليستان تقاضا می کند. نظاميان ايالات متحده می گويند ژورناليستان را عمداً هدف قرار نداده اند و از مرگ آنها متاسف هستند. اردوی ايالات متحده می گويد بار ها به ژورناليستان هشدار داده که بغداد يک ساحهء مصؤن در جريان جنگ نيست .

XS
SM
MD
LG