لینک های دسترسی

بحران ذروی کوريای شمالی - 2003-04-10


همسايگان کوريای شمالی کوشش دارند يک راهء حل ديپلوماتيک را به بحران پروگرام ذروی کوريای شمالی پيدا کنند. اين مساعی يک روز بعداز آن براه افتاده که جلسهء شورای امنيت ملل متحد روی اين موضوع بدون نتيجه خاتمه يافت. وزرای دفاع روسيه و کوريای جنوبی امروز در سيول مذاکره کردند و بعد از کوريای شمالی خواستند که به مفتشين اسلحهء ملل متحد اجازه بدهد که دوباره به آنکشور برگردند. سرگی ايوانُف وزير دفاع روسيه گفت اجازه دادن مجدد به مفتشين اسلحهء ملل متحد به جهان موقع خواهد داد ببيند که پرو گرام ذروی کوريای شمالی برای توليد اسلحهء ذروی است ياانرژی. پيونگ يانگ گفته است کورهء عمدهء ذروی اش را برای توليد انرژی مورد نياز دوباره کاملاً فعال خواهد ساخت. ولی ايالات متحده ادعا می کند که کوريای شمالی از اين کورهء ذروی برای انکشاف اسلحهء ذروی کار می گيرد.

XS
SM
MD
LG