لینک های دسترسی

اهميت گفت شنود با همسايگان عراق - 2003-04-10


۰جک سترا وزير خارجهء برتانيه می گويد مهم است که گفت و شنود در بارهءآيندهء عراق با همسايگانش سوريه و ايران حفظ گردد با وصف آنکه قوای ائتلاف به اين دو کشور در مورد مداخله در جنگ تحت رهبری ايالات متحده هشدار داده اند. وزير خارجهء برتانيه به پارلمان آنکشور گفت بزودی يک ديپلومات عالی رتبه را به سوريه و ايران می فرستد تا در بارهء نقش احتمالی در باز سازی عراق بعد از جنگ مذاکره کند. جک سترا همچنان گفت هفتهء آينده به منطقهء خليج سفر خواهد کرد ولی نگفت از کدام کشور ها ديدن خواهد کرد. .

XS
SM
MD
LG