لینک های دسترسی

Breaking News

از سر گرفتن کمک صلِب سرخ به بغداد - 2003-04-10


کميتهء بين المللی صليب احمر انتقال مواد امدادی را به بغداد يک روز بعد ازالتوای آن ، از سر گرفت. اين کمينهء امداد بشری کار خودرا در بغداد بعد ازان معطل قرار داد که رئيس تدارکات اين کميته در بغداد در يک گلوله باری متقابل بروز سه شنبه کشته شد. صليب احمر بين المللی ديروز گفت اوضاع در بغداد بی نظم و غير قابل پيشبينی است. ولی نطاق اين کميته می گويد اوضاع از ديروز به بعد به نحو چشمگيری تغير کرده است.

XS
SM
MD
LG