لینک های دسترسی

Breaking News

آمادگی برای استقبال از اسيران سابق جنگی - 2003-04-14


شهر فورت هود تکزاس برای استقبال از دو پيلوت امريکائی هلی کوپتر آمادگی ميگيرد که در جملهء هفت اسير جنگی امريکائی بودند که روز يکشنبه در عراق نجات داده شدند. يک نطاق اردوی ايالات متحده می گويد جامعهء نظاميان از اينکه اين دو پيلوت مصون هستند و بعد از معاينات طبی بر می گردند فوق العاده خشنود هستند. اين دو پيلوت و پنج عسکر امريکائی اسير جنگی ديگر روز يکشنبه زمانی نجات داده شدند که يک دسته از مردمان ملکی يک دسته از عساکر پيادهء قوای ايالات متحده را به زندانی در شمال عراق رهنمائی کردند که اين اسران درانجا بسر می بردند.

XS
SM
MD
LG