لینک های دسترسی

Breaking News

اعادهء وضع عادی در بغداد - 2003-04-14


۰نظاميان ايالات متحده برای اعادهء نظم در بغداد بعد از روزها چپاولگری که اين شهر و شفاخانه ها را غارت کرد فعاليت دارند. مامورين ايالات متحده سعی دارند بغداد را دوباره به حالت عادی در آورند و پوليس ، کارمندان وزارتهای امور صحی و برق و آب را دو باره به کار های شان بر گردانند. عادی شدن اوضاع در بغداد آغاز شده است. بسها بکار افتاده و ترافيک مزدحم شده است. عراقی هايی که از روزهای بمباری قوای ائتلاف بغداد فرار کرده بودند بر می گردند و بعضی ازفروشگاه ها و سبزی فروشی ها باز شده است. در جنوب عراق قوای برتانيه و باشندگان محلی دربصره برای اعادهء نظم در اين دومين شهر بزرگ عراق کوشش دارند.

XS
SM
MD
LG