لینک های دسترسی

Breaking News

اعادهء نظم در بغداد - 2003-04-14


پوليس عراق و نظاميان ايالات متحده مشترکاً خيابانهای بغداد را برای اعادهء نظم بعد از روزها چپاولگری گزمه می کنند. مامورين ايالات متحده سعی دارند بغداد را دو باره به حالت عادی در آورند. صد ها فرد پوليس امروز دو شنبه به تقاضای قوای ائتلاف جهت کمک محلی در حفظ آرامش ، به کار های شان بر گشتند. بغداد به آهستگی به حالت عادی بر می گردد و بسها بکار افتاده و ترافيک مزدحم شده است. در جنوب عراق قوای برتانيه و باشندگان محلی دربصره برای اعادهء نظم درين دومين شهر بزرگ عراق کوشش دارند.

XS
SM
MD
LG