لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضا برای تاسيس محکمهء خاص مظنونين تخطی از حقوق بشر در تيمور شرقی - 2003-04-15


۰سازمان عفو بين المللی ازملل متحد خواسته است که تاسيس يک ديوان را برای محاکمهء مظنونين متهم به تخلفات بر حقوق بشری در تيمور شرقی تحت غور گيرد. اين گروه مدافع حقوق بشر گفت اندونيزيا نتوانسته تعهد به محاکمهء صادقانه ، منصفانه و مبتنی بر حقائق را برای مظنوين تخلف بر حقوق بشری در جريان رای گيری سال ۱۹۹۹ برای استقلال در تيمور شرقی بعمل آورد. سازمان عفو بين المللی گفت اکنون وقت آنست که ملل متحد راهء ديگری برای تامين عدالت در يابد.

XS
SM
MD
LG