لینک های دسترسی

Breaking News

جنگ در عراق - 2003-04-15


باوجود آنکه قوای ائتلاف توجهء شانرا از اهداف نظامی به مساعی چون تهيهء کمک و مسايل امنيتی معطوف کرده اند قوای ايالات متحده در عراق در جستجوی پناه گاه های جنگجويان عراقی هستند . افراد مسلح پيادهء قوای بحری ایالات متحده امروز سه شنبه بر اتاقهای هوتل فلسطين در بغداد هجوم بردند که اقامتگاهء اکثر ژورناليستان خارجی ميباشد که ازجنگ گزارش تهيه می کنند. اين افراد دروازه ها را با لگد باز کرده و دو طبقهءاين هوتل را پاليدند و ديده شد که چند دهليز مظنون هوتل را تحت مراقبت دارند. عساکر ايالات متحده عمليات مشاهبی را در شهر تکريت زادگاهء صدام حسين نيز انجام می دهند . اين عمليات يک روز بعد از آن بعمل می آيد که عساکر اين شهر در شمال بغداد را تصرف کردند. مامورين ايالات متحده روز دو شنبه گفتند عمليات عمدهء جنگ در عراق پايان يافته است. قوماندانی مرکزی ايالات متحده می گويد قوای ائتلاف برای اعادهء جريان آب و برق در شهر های که در جريان جنگ خدمات شان قطع شده بود کوشش دارند. يک نطاق قوماندانی مرکزی ميگويد که تمام حريقها در چاه های نفت عراق خاموش ساخته شده است.

XS
SM
MD
LG