لینک های دسترسی

ابوعباس دستگير شد - 2003-04-15


قوای تحت رهبری ايالات متحده در بغداد ابوعباس، دهشت افگن فلسطينی را که تحت تعقيب بود دستگير کرده است. او بخاطر ربودن کشتی تفريحی ايتاليائی اکيلی لارو که طی آن يک امريکائی معيوب بضرب گلوله کشته شده بود، تحت تعقيب قرار داشت.

XS
SM
MD
LG