لینک های دسترسی

Breaking News

برطرفی رئيس بلديهء پيکنگ بخاطر نحوهء رسيدگی بمرض سارز - 2003-04-21


چين رئيس بلديهء پيکنگ را سه ماه بعد از آنکه به اين عهده تعيين شده بود به نسبت نحوهء رسيدگی او به مرض ساری شديد جهاز تنفسی يا سارز بر طرف کرده است.

مامورين حزب کمونيست چين و وسايط خبری رسمی چين امروز تائيد کردند که مينگ ژونانگ از عهده اش بر طرف گرديده و همچنان عهدهء عالی رتبهء که درحزب داشت نيز بر کنار گرديده است. رئيس بلديهء پيکنگ که پنجاه و چهار سال عمر دارد مسؤل عکس العمل آهستهء پيکنگ به اين مرض ساری قلمداد شده است که باعث هلاکت هجده نفر ومصاب شدن حد اقل سه صد و پنجاه نفر ديگر گردد. تا کنون تداوی برای اين مرض سينه بغل مانند که در تمام جهان باعث هلاکت حد اقل دوصد نفر گرديده پيدا نشده است.

XS
SM
MD
LG