لینک های دسترسی

Breaking News

بازديد حامد کرزی از پاکستان - 2003-04-23


حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان از پاکستان خواسته است برای مسدود ساختن سرحد طولانی و نفوذ پذيرش با افغانستان اقدامات مزيد نمايد ولی گفت ميخواهد مناسبات نزديک را با اسلام آباد حفظ کند.

رئيس دولت انتقالی افغانستان گفت مناسبات نزديک بين دوکشور همسايه به آنها موقع داده تا در تعقيب بقايای طالبان و القاعده همکاری کنند. حامد کرزی مصروف بازديد دو روزه از پاکستان است و امروز با ظفر الله خان جمالی صدراعظم آنکشور ملاقات نمود. رهبران دو کشور برای تامين نظم در منطقهء وسيع قبايلی در امتداد سرحد مشترک موافقه کردند که گفته می شود دهشت افگنان القاعده درانجا مخفی شده اند.

حامد کرزی در يک کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت آنها در بارهء آنچه اهميت فوق العادهء حملات بر دهشت افگنی تا زمان شکست نهائی آن به نفع هر دوکشور ،خواند، مذاکره کردند. ولی وی گفت در مسايل امنيتی نبايد تاريخ مشترک پناهندگی و همکاری بين دوکشور را لطمه بزند. قرار است امشب حامد کرزی در ضيافتی اشتراک نمايد که از طرف پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان به افتخار او در اسلام آباد ترتيب داده شده است . مامورین عالی رتبهء حکومت کرزی پاکستان را به پناه دادن به جنگجويان طالبان متهم می کنند که به گفتهء آنها حملات مرگباری را بر عساکر افغان و امريکائی در هفته های اخير براه انداخته اند. يک نطاق وزارت خارجهء پاکستان روز دو شنبه اين اتهامات را مضحک خواند. وی گفت صلح و امنيت در افغانستان برای اسلام آباد بسيار مهم است چنانچه يکصد مليون دالر را برای باز سازی افغانستان متعهد شده است.

نطاق وزارت خارجهء پاکستان همچنان گفت پاکستان در جنگ تحت رهبری ايالات متحده عليهء دهشت افگنی همکاری کامل می کند و در حدود هفتاد هزار عسکر پاکستانی از سرحد پاکستان با افغانستان نظارت می کنند. انتظار می رود که پرويزمشرف رئيس جمهور پاکستان بر حامد کرزی فشار آورد که صد ها پاکستانی را که در زندانهای افغانستان به اتهام جنگ در پهلوی طالبان بسر می برند آزاد سازد.

پاکستان پنجاه اسير افغان را روز دو شنبه بحيث يک اقدام حسن نيت قبل از بازديد رئيس دولت انتقالی افغانستان آزاد ساخت .

پاکستان از حکومت طالبان در افغانستان پشتيبانی می کرد که شبکهء دهشت افگنی القاعده را جای داده بود. ولی بعد از حملات دهشت افگنی يازدهم سپتمبر سال دو هزار و يک بر ايالات متحده، اسلام آباد از کوشش های تحت رهبری ايالات متحده برای سقوط دادن طالبان والقاعده حمايت نمود.

XS
SM
MD
LG