لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی قصر سفيد از ناحيهء عمال ايران در جنوب عراق - 2003-04-23


قصر سفيد ميگويد در بارهء گزارشهايی نگران است که عُمال تربيه شدهء ايرانی اخيراً به جنوب عراق داخل شده و برای تبليغ روابط دوستانه با ملا های شيعهء ايرانی جهت پيشبرد منافع ايران کار می کنند .

اری فلايشر نطاق قصر سفيد اين مطلب را امروز به جواب سوالی در بارهء اين گزارش نيو يارک تايمز اظهار داشت که از قول مامورين ايالات متحده که از آنها نام نبرده نشر کرده است. اين گزارش ميگويد عُمال تربيه شدهء ايرانی درين اواخر سرحد را عبور کرده و وارد جنوب عراق شده اند و آجندای شانرا پيش می برند. اری فلايشر گفت واشنگتن به حکومت ايران واضح ساخته است که مخالف هر گونه مداخلهء خارجی در عراق است.

۰

XS
SM
MD
LG