لینک های دسترسی

Breaking News

کنفرانس مطبوعاتی انسجام دهندهء بازسازی عراق - 2003-04-23


جنرال متقاعد امريکائی که بازسازی عراق بعد از جنگ را انسجام می دهد ميگويد مساعی برای بازسازی يک حکومت ملکی براه افتاده است. جنرال متقاعد جی گارنر امروز در يک کنفرانس مطبوعاتی در شهر اربيل در شمال عراق گفت در بارهء مظاهرات اخير ضد امريکائی درجنوب عراق تشويشی ندارد. وی گفت اين مظاهرات نشان می دهد که عراقی های اکنون در ابراز عقايد شان آزاد هستند. جنرال گارنر گفت هنوز هم خوشبين است که وقتی که يک محيط امن کامل بر قرار گردد و به مردم در سر تاسر آنکشور نيازمندی های اوليه فراهم ساخته شود افکار عامه درعراق تغير خواهد کرد. در عين زمان نفت از ساحات نفت خيز جنوب عراق برای اولين بار بعد ازجنگ ازطريق پايپ لين ها جريان پيدا کرد و جريان برق به بخشهايی از بغداد اعاده شده است.

XS
SM
MD
LG