لینک های دسترسی

مذاکرات امريکا، کوريای شمالی و چين - 2003-04-23


۰ايالات متحده ، کوريای شمالی و چين اولين دور مذاکرات روی پروگرام انکشاف ذروی کوريای شمالی را در پيکنگ داير کردند. جيمز کلی معين وزارت خارجهء ايالات متحده امروز چهار شنبه با ديپلوماتهای چينی و کوريای شمالی ملاقات کرد ولی ازتبصره درمورد موضوعات مورد بحث خود داری نمود. اين مذاکرات که قرار است سه روز دوام کند بلند پايه ترين تماسها بين واشنگتن و پيونگ يانگ از زمان بروز بحران روی پروگرام ذروی کوريای شمالی از شش ماه به اينطرف است. مامورين ميگويند پيشرفت عمده ای را ازين مذاکرات انتظار ندارند. يک نطاق وزارت خارجهء چين ميگويد هدف تخفيف تشنج از طريق تفاهم متقابل است.

XS
SM
MD
LG