لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن قاتل يک کارمند خارجی در افغانستان - 2003-04-23


قوای نظامی ايالات متحده در افغانستان ميگويد مردی را بقتل رسانيده که گفته می شود يک کارمند صليب احمر را در جنوب افغانستان در ماهء گذشته بضرب گلوله بقتل رسانيده بود.

يک نطاق ايالات متحده ميگويد قوای خاص مردانی را تعقيب می کردند که گفته می شد مسؤل قتل ريکاردو مانگوی در يک محوطهء صليب احمر در جنوب افغانستان بودند. وی می گويد اين واحد قوای خاص شام دوشنبه بر اين محوطه تهاجم کرد و هفت مرد را دستگير کرد. وی می گويد مرد هشتمی که گفته می شود قاتل کارمند صليب احمر را بقتل رسانيده بود، بضرب گلولهء عساکر قوای خاص زمانی کشته شد که بر قوای خاص شليک کرد.

قوای خاص با استفاده از اطلاعاتی که قبلاً داده شده بود روز سه شنبه بر يک محل ديگر در شمال قندهار حمله کردند. نظاميان ايالات متحده ميگويند هفت نفر را توقيف و يک ذخيرهء مهمات را که شامل هاوان و راکت انداز بود کشف نمودند.

مانگوی يک انجنير آب رسانی ازالسلوادور اولين کار مند امدادی بود که از زمان سقوط رژيم طالبان در افغانستان درسال دوهزار و يک باينطرف کشته شد. وی بتاريخ بيست وهفتم مارچ توسط اعضای مظنون طالبان هنگام سفر در ولايت قندهار بضرب گلوله کشته شد.

کميتهء بين المللی صليب احمر و چندين سازمان امداد بشری ديگر عمليات امدادی شان را بدلايل امنيتی به تعقيب اين قتل ملتوی قرار داده اند. ۰

XS
SM
MD
LG