لینک های دسترسی

توقيف دو نفر در سرحد پاکستان - 2003-04-28


عساکر پاکستانی که با عساکر ايالات متحده کار ميکنند دو نفری را دستگير کرده اند که ميخواستند جسد يک تندرو ضد حکومت افغانستان را در ساحهء جنگ روز جمعه در سرحد بين افغانستان و پاکستان بدست آورند.

يک نطاق قوای نظامی ايالات متحده در افغانستان گفت عساکر امريکائی بمجرد کشف تندروان مظنون بحمايت قوای هوائی بمنطقه شتافتند.

قوماندان های ايالات متحده با مقامات پاکستانی تماس گرفتند تا در محاصرهء اين افراد در جانب پاکستانی سرحد کمک کنند.

اين منطقه صحنهء يک جنگ روز جمعه بين عساکر ايالات متحده و در حدود 20 شورشی بود که طی آن سه شورشی کشته شدند. دو عسکر امريکائی نيز کشته شدند.

قوای ائتلاف بمنظور متوقف ساختن حملات بقايای طالبان و القاعده در صدد همکاری بيشتر با پاکستان بوده اند.

XS
SM
MD
LG