لینک های دسترسی

Breaking News

دانلد رمزفلد در افغانستان - 2003-05-01


دانلد رمزفلد، وزير دفاع ايالات متحده اعلام کرد که اکثر افغانستان مصون است و عمليات عمدهء محاربوی در افغانستان خاتمه يافته است.

او گفت باوجود دسته های کوچک مقاومت افغانستان در نقطه ای قرار دارد که عمليات نظامی تحت رهبری ايالات متحده بايد به کار بميان آوردن ثبات و بازسازی مبدل گردد.

دانلد رمزفلد بروز پنجشنبه بعد از ملاقات در کابل با حامد کرزی، رئيس ادارهء انتقالی افغانستان اين موضوع را اعلام کرد.

قبلاً مامورين حکومت ايالات متحده گفتند بيانيهء دانلد رمزفلد زمينه را برای کشورهايی مساعد می سازد که برای عمليات جنگی عسکر نميفرستند ولی ميخواهند که در باز سازی کمک کنند.

اين اقدام 18 ماه بعد ازان صورت گرفت که ائتلاف تحت رهبری ايالات متحده حکمروايان طالب را از قدرت برانداخت.

دانلد رمزفلد بعد از مواصلت از يک پايگاهء نظامی ديدن کرد که عساکر ايالات متحده اردوی ملی افغانستان را تربيه ميکند.

دانلد رمزفلد بروز پنجشنبه از کويت به افغانستان رفت.

XS
SM
MD
LG