لینک های دسترسی

Breaking News

مطالهء جديد در مورد مرض سارز - 2003-05-07


يک مطالعهء جديد در هانگ کانگ نشان می دهد که مرض سارز کشنده تر ازان است که قبلا ً فکر می شد و مريضان بلندتر از سن ۶۰ صرف ۵۰ فيصد احتمال شفايابی را دارند. اين مطالعه در شمارهء امروزی مجلهء طبی لانست برتانيه بنشر رسيده است. مجله نوشته است که اين ويروس در هانگ کانگ از هر پنج نفری که بستر شده يک نفر را هلاک ساخته است و سن مريض عامل تعيين کندهء مرگ و زندگی اش می باشد. تحقيق کنندگان بيش از ۱۴۰۰ واقعهء سارز را تا هفتهء آخر اپريل در هانگ کانگ تحت مطالعه قرار دادند. نتيجه گيری آنها از تخمين سازمان صحی جهان متفاوت است که تعداد مجموعی وفيات سارز را بين شش تا ده فيصد خوانده بود.

XS
SM
MD
LG