لینک های دسترسی

Breaking News

مظاهرهء دوکتوران در عراق - 2003-05-07


دوکتوران عراق امروز بار ديگر در بغداد عليهء خرابی سيستم صحی و تعيين سرپرست وزارت صحيه توسط ايالات متحده اعتراض کردند. ده ها داکتر در جاده های بغداد تقرر علی شينان را بحيث سرپرست وزارت صحيه تقبيح کردند زيرا او با رژيم برانداخته شدهء صدام حسين علائق نزديک داشت. به تعقيب چور و چپاول زمان جنگ شفاخانه های بغداد به قلت مواد و تجهيزات طبی دچار می باشند. در عين زمان، قوماندانی مرکزی ايالات متحده دستگيری يک مامور منطقوی حزب بعث صدام حسين را که در فهرست ۵۵ عضو رژيم تحت تعقيب شماره ۳۲ بود اعلام کرد.

XS
SM
MD
LG