لینک های دسترسی

سفر معاون وزارت خارجهء ايالات متحده بکابل - 2003-05-09


ريچارد آرمتج، معاون وزارت خارجهء ايالات متحده بمنظور اطمينان دادن به رهبران افغانستان از ادامهء پشتيبانی واشنگتن از مساعی بازسازی باوجود بازسازی عراق وارد کابل شده است.

بروز جمعه ريچارد آرمتج با حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان ملاقات نموده و از تعهد دراز مدت جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده به افغانستان باو اطمينان داد.

ريچارد آرمتج اذعان نمود که حکومت حامد کرزی که از حمايت ايالات متحده بهره مند است در تمام ولايات کنترول کامل ندارد ولی گفت که او برای اکثريت مردم نمايانگر يک اندازه امنيت است و اين اساس خوبی برای پيشرفت است.

آژانس خبرگزاری رويتر از قول ريچارد آرمتج می گويد واشنگتن متوجهء تقاضای لخظر براهيمی، نمايندهء خاص ملل متحد برای افغانستان جهت اعزام محافظين بيشتر بين المللی صلح برای خارج کابل می باشد ولی ازان حمايت نميکند. اما او گفت عساکر جنگی اطالات متحده تا وقتی از افغانستان خارج نخواهد شد که حکومت و مردم افغانستان احساس امنيت نکرده اند.

وقتی ريچارد آرمتج در کابل بود آواز يک انفجار بزرگ شنيده شد.

XS
SM
MD
LG