لینک های دسترسی

Breaking News

وزير انکشاف بين المللی برتانيه استعفی داد - 2003-05-12


کلير شورت، وزير انکشاف بين المللی برتانيه استعفی داده و تونی بلير، صدراعظم را متهم ساخت که بتعهد خود در مورد حکومت بعد از جنگ وفا نکرده است.

خانم شورت در نامهء استعفی خود صدراعظم برتانيه را متهم کرد که از اطمينانی که در مورد ضرورت قيموميت ملل متحد جهت تاسيس يک حکومت مشروع بعد از جنگ در عراق داده بود، تخطی نموده است.

او گفت تونی بلير و جک سترا، وزير خارجهء برتانيه بصورت محرمانه ای روی يک قطعنامهء شورای امنيت ملل متحد که مغاير تعهدات با رابطه به تضمين نقش ملل متحد در تاسيس يک حکومت مشروع در عراق بود مذاکره کرده است.

خانم شورت امروز در محضر پارلمان گفت ازينکه حکومت برتانيه از ايالات متحده که بر ملل متحد فشار وارد می کند، پشتيبانی می نمايد.

XS
SM
MD
LG