لینک های دسترسی

حمله بر قوای حافظ صلح در کابل - 2003-05-13


يک نطاق قوای حافظ صلح چندين مليتی در افغانستان ميگويد اشخاص مسلح ناشناس امروز در شمال کابل دو عضو نارويژی ان قوا را هدف گلوله باری قرار داده و مجروح ساختند.

نطاق گفت برين دو نفر در حوالی ظهر وقتی گلوله باری شد که آنها بوظيفهء گزمه مشغول بودند. يکی از افراد جراحات شديد برداشت ولی جراحت شخص ديگر خفيف بود. اسم و سن مجروحين داده نشده است.

اين واقعه يکی از چندين حمله طی ماه های اخير بوده است. در ماهء مارچ مقر قوای حافظ صلح بوسيلهء يک راکت خساره مند گرديد. دران حمله کسی مجروح نشده بود.

در حال حاضر در حدود 4700 عسکر از حد اقل 28 کشور تحت قوماندانی مشترک آلمان و هالند داخل خدمت می باشند.

XS
SM
MD
LG