لینک های دسترسی

Breaking News

تهديد حامد کرزی مبنی بر برکنار کردن مامورين چند ولايت - 2003-05-13


حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان تهديد کرده که مامورين عاليرتبهء چندين ولايت عمدهء افغانستان را برطرف خواهد کرد. او اين مامورين را به نگهداری عوايد ماليات بر عايدات و محصولات گمرک که مربوط حکومت مرکزی است متهم نمود.

قرار است حامد کرزی، در هفتهء جاری با چندين والی و جنگ سالار ولايات ملاقات کند. گزارش ها از منطقه حاکيست که حامد کرزی برای صدور هدايات مشخص ارسال عوايد توسط مامورين ولايات آمادگی ميگيرد.

سيد طيب جواد، رئيس دفتر حامد کرزی ، رئيس ادارهء انتقالی افغانستان به روزنامهء واشنگتن پوست گفته است که ممکن است والی هائی که به سرپيچی از اوامر رئيس دولت ادامه بدهند، برطرف شوند.

حامد کرز از وقتی که در اواخر سال 2001 قدرت را بدست گرفت چندين والی و جنگ سالار ولايات را متهم نموده که از عوايد ماليات و محصولات گمرکی جهت تقويهء مليشياهای خود استفاده کرده اند.

ريچارد آرمتج، معاون وزارت خارجهء ايالات متحده هفتهء گذشته حين بازديد از کابل هشدار داد که اگر والی ها در قسمت عوايد با حکومت مرکزی همکاری نکنند وضع در آينده مشکل خواهد شد.

در اوائل سال جاری، اسمعيل خان والی و جنگ سالار هرات و مامورين چندين ولايت عمدهء افغانستان تعهد لفظی سپردند تا مليون ها دالر عوايد ماليات و محصول گمرک را بحکومت مرکزی بفرستد ولی بقول مامورين حکومت مرکزی تا بحال هيچ پولی بمرکز نرسيده است.

مفسرين ميگويند ولايت هرات سالانه تا 100 مليون دالر را از ناحيهء ماليات و محصول گمرک جمع آوری ميکند ولی روزنامهء لاس انجلس تايمز ميگويد هيچ مبلغی بحکومت مرکزی انتقال نکرده است.

XS
SM
MD
LG