لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار در چيچين - 2003-05-14


مامورين چيچين ميگويند در يک حملهء انتحاری که شايد هدف آن قتل احمد قديروف اداره کنندهء طرفدار ماسکو در چيچين بوده باشد حد اقل 30 نفر کشته شده است. اما ساير مامورين تعداد مقتولين را هشت نفر و مجروحين را 150 نفر خواندند.

مامورين وزارت امور عاجل ميگويند دو بم گزار انتحاری زن درين حمله در نزديک محلی که شخصيت های حکومتی و مذهبی برای يک مراسم مذهبی نشسته بودند، دست داشتند.

طبق گزارش حداقل دو محافظ قديروف کشته شد ولی بخود او آسيبی وارد نشده است.

اين حمله دو روز بعد از انفجار بم در يک موتر لاری در يک مجتمع حکومت روسيه در شمال چيچين صورت گرفت. دران واقعه حد اقل 59 نفر کشته شدند.

XS
SM
MD
LG