لینک های دسترسی

Breaking News

تسليمی ام قصر بشورای شهری عراقی - 2003-05-15


برتانيه کنترول شهر ام قصر را بمردم منطقه تسليم داده است. اين اولين شهر عراقيست که از زمان برانداخته شدن رژيم صدام حسين توسط قوای تحت رهبری ايالات متحده دوباره تحت حکمروائی عراقی قرار می گيرد. يک قوماندان قوای برتانيه طی مراسم خاصی کنترول ام قصر را رسماً بيک شورای مؤقت تسليم کرد. اين شورا تا وقت انتخابات هفتهء آينده شهر را اداره خواهد کرد. در عين زمان قوماندانی مرکزی ايالات متحده می گويد قوای ائتلاف رئيس ارکان سابق قوای مسلح عراق را توقيف کرد. اين مامور نظامی در فهرست شخصيت های رژيم صدام حسين که تحت تعقيب هستند در درجهء ۱۳ ام قرار داشت.

XS
SM
MD
LG