لینک های دسترسی

Breaking News

تقرر و تبدل دو والی در افغانستان - 2003-05-16


حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان والی های پروان و بدخشان را تبديل کرده است.

او محمد امان والی پروان را به ولايت بدخشان تبديل کرده و زرار احمد را بحيث والی جديد پروان تعيين کرده است.

اين تبدلات منحيث کوششی جهت توسعه دادن صلاحيت دولت مرکزی به ولاياتی پنداشته ميشود که او ميگفت از اوامر حکومت مرکزی سرپيچی ميکنند.

هفتهء گذشته حامد کرزی تهديد کرده بود که مامورين عاليرتبه را در چندين ولايت عمده برطرف خواهد کرد. او آنها را متهم کرد که عوايد ماليات بر عايدات و محصولات گمرک را که مربوط حکومت مرکزی است به مرکز انتقال نميدهند.

حامد کرزی از وقتی که در سال 2001 قدرت را بدست گرفت والی ها و جنگ سالاران را متهم کرده است که از عوايد ماليه برای تقويهء مليشيای خود استفاده می کنند.

در اوائل سال جاری اسمعيل خان والی و جنگ سالار هرات و چندين مامور ديگر آن ولايت موافقهء لفظی کردند که مليون ها دالر عوايد گمرک و ماليه را بحکومت مرکزی بپردازند ولی تا بحال باين وعده وفا نکرده اند.

XS
SM
MD
LG