لینک های دسترسی

هشدار حملات تازهء دهشت افگنی - 2003-05-16


مامورين ايالات متحده و برتانيه از موجی از مکالمات بين گروه های مظنون بدهشت افگنی گزارش ميدهند که به حملات جديد در شرق ميانه، شرق افريقا و آسيا اشاره ميکند. مامورين ميگويند اين مکالمات اکنون قاطع تر از مکالمات قبل از حملهء روز دوشنبه بر رياض بود که باعث قتل 34 نفر شد. مامورين استخباراتی ميگويند اکنون مکالمات نشان ميدهد که دهشت افگنان آماده هستند طی چند روز آينده کاری بکنند. طوريکه يکی از مامورين گفت در بعضی موارد مرمی در تفنگ جا داده شده است. مامورين ميگويند اهداف شايد محلاتی باشد که امريکائی ها و ساير غربيان دران اجتماع ميکنند مانند مجتمعات مسکونی، دفاتر و دکانها و ترانسپورت عامه.

XS
SM
MD
LG