لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای مسلمانان تندرو در پارلمان پاکستان جهت استعفی مشرف از قوماندانی نظامی - 2003-05-21


در پاکستان اعضای تندرو مسلمان پارلمان از پرويز مشرف، رئيس جمهور آن کشور تقاضا می کنند که تا تاريخ ۱۴ آگست از قوماندانی عمومی قوای مسلح استعفی بدهد ورنه با مظاهرات خيابانی مواجه خواهد شد. حافظ حسين احمد يک عضو پارلمان مربوط مذهبيون دست راستی بخبرنگاران گفت سياستمداران مخالف حکومت روز استقلال پاکستان را منحيث ضرب الاجلی برای جنرال مشرف تعيين کرده اند تا از اردو متقاعد شده و بطور کامل رئيس ملکی دولت شود. جنرال مشرف قدرت را در يک کودتای بدون خونريزی در سال ۱۹۹۹ بدست گرفت و سال گذشته انتخابات برای يک حکومت ملکی را سازمان داد. در حال حاضر يک صدراعظم ملکی امور کشور را اداره می کند ولی جنرال مشرف رياست دولت و قوماندانی عمومی قوای مسلح را بدست دارد. قبل از انتخابات، جنرال مشرف همه پرسی ای را براه انداخت که برای پنج سال او را رئيس جمهور انتخاب کرد. او همچنان قانون اساسی را تغير داده و برای خود صلاحيت منحل کردن حکومت ملکی را کسب نمود. AM

XS
SM
MD
LG