لینک های دسترسی

هشدار سازمان صحی جهان در مورد رشد سارز در تايوان - 2003-05-21


سازمان صحی جهان بخاطر تهديد مرض سارز، هشدار بمسافرت را شامل تمام تايوان ساخته است. از تاريخ هشتم ماهء می باينطرف سازمان صحی جهان مسافرين را هشدار می داد تا به تايپی مرکز تايوان مسافرت نکنند. ولی اکنون مامورين اين سازمان بمسافرين مشوره می دهند که از مسافرت غير ضروری بسراسر آن جزيره اجتناب کنند. هشدار در مورد سفر به هانگ کانگ و قسمت هائی از چين هنوز پابرجاست. سازمان صحی جهان در تازه ترين نشریهء خود می گويد اين مرض در تايوان سريعترين رشد را نموده و طی سه روز اخير سه بار بطور قابل ملاحظه ای رشد نموده است. امروز در تايوان از ۳۵ واقعهء جديد گزارش داده شد ولی از تلفات اطلاع داده نشده است.

XS
SM
MD
LG