لینک های دسترسی

Breaking News

کنفرانس مواد مخدر در پاريس - 2003-05-21


متخصصين مواد مخدر و وزرای خارجهء اروپا و آسيا يک جلسهء دو روزه را در پاريس افتتاح کرده اند تا مشکل جريان عظيم ترياک و هيروئين را از افغانستان به اروپا مطرح نمايند.

از وقتی که جنگ های عمده در افغانستان خاتمه يافته توليد و قاچاق اين مواد بلند رفته است. ملل متحد تخمين ميکند که توليدات ترياک در سال 2002 و 2003 به 3400 تن رسيده است.

انتظار ميرود مشمولين کنفرانس طرق جلوگيری مشترک از توليد کوکنار، قاچاق و استهلاک آنرا مورد بحث قرار دهند. نمايندگان در حدود 55 کشور اروپائی و آسيائی و ده ها سازمان بين المللی باين جلسات دعوت شده اند.

مقامات ميگويند مواد مخدر سرايت مرض ايدز را در سراسر آسيای مرکزی و اروپا بيشتر ميسازد زيرا معتادين سوزن ها ملوث را مورد استفاده قرار ميدهند.

رژيم سابقهء طالبان مبارزات شديد را عليهء توليدات کوکنار باين اساس آغاز کرده بودند که استفادهء آن مغاير اسلام است. ولی در زمان حکومت جديد حامد کرزی زرع کوکنار بلند رفته است. قيمت يک کيلوگرام ترياک از 50 دالر در چند سال قبل به 540 دالر در حال حاضر بلند رفته است.

XS
SM
MD
LG