لینک های دسترسی

استقبال ايالات متحده از موافقتنامهء عوايد در افغانستان - 2003-05-22


ايالات متحده از موافقتنامهءجديد حکومت افغانستان با والی های آن کشور در مورد عوايد استقبال کرده است.

وزارت خارجهء ايالات متحده طی بيانيه ای که بروز چهارشنبه منتشر شد گفت که اين موافقتنامه يک قدم مهم به پيش در راهء صلح و خود کفائی برای مردم افغانستان بوده و در قسمت بميان آمدن ثبات در تمام مناطق کشور کمک می کند.

ايالات متحده تعميل اين موافقتنامه را تقاضا کرده و برای تطبيق آن کمک تخنيکی را عرضه کرده است.

حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان بروز چهارشنبه در کابل با والی ها و ساير رهبران منطقوی طرزالعمل مرکزی ساختن عوايد را تثبيت کرد.

XS
SM
MD
LG