لینک های دسترسی

Breaking News

پلان حکومت مرکزی افغانستان در مورد تبديلی مستوفی ها و رؤسای گمرک ولايات - 2003-05-23


حکومت مرکزی افغانستان ميگويد در ولايات آن کشور مامورين جديد ماليه را تعيين ميکند تا اطمينان حاصل شود که مليون ها دالر پول ماليات و محصول گمرک بکابل ميرسد.

اشرف غنی، وزير ماليه، امروز در کابل بخبرنگاران گفت حکومت در نظر دارد مستوفی ها و رؤسای گمرک موجودهء ولايات را تبديل نمايد.

در هفتهء جاری 12 والی با حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی موافقه نمودند تا ارسال عوايد را بکابل از سر بگيرند.

اين توافق بعد ازان بعمل آمد که حامد کرزی واليان را به نگهذاری عوايد ماليه و محصول گمرک از اواسط ماهء مارچ باينطرف متهم کرد. او گفت در نتيجه حکومت مرکزی نتوانست معاشات مامورين امنيتی و کارمندان دولت را بپردازند.

کابل همچنان مامورين ولايات سرحدی را متهم کرده است که از مليون ها دالر عوايد گمرک جهت تمويل مليشيای شخصی خود استفاده ميکنند.

حامد کرزی تعهد نموده که يک قسمت اين عوايد را در ولايات مربوطه بمصرف برساند.

XS
SM
MD
LG