لینک های دسترسی

گرمای شديد در هند 430 نفر را هلاک ساخت - 2003-05-27


گرمای شديد طی دو هفتهء گذشته در ايالت جنوبی اتار پرديش هند باعث هلاکت حد اقل 430 نفر گرديده است. اين گرمای شديد سبب شده که طی چند روز متواتر درجهء حرارت به 50 درجهء سانتی گريد بلند برود. مامورين ميگويند تعداد تلف شدگان بخاطر خشک شدن آب وجود انسان ها، گرما زدگی و قلت آب آشاميدنی شايد بلندتر برود. سال گذشته گرمای شديد بيش از 1000 نفر را در ايالت اتار پرديش هلاک ساخت.

XS
SM
MD
LG